Med spinner håller du enkelt dina system uppdaterade med aktuella inköps- och försäljningspriser. Varje månad sker tusentals prisjusteringar från marknadens leverantörer. Att inte ha rätt priser resulterar snabbt i minskade lönsamhet.

13Vot Spinner Topp 2021 810X410

Fördelar

  • Spinner låter dig se aktuellt pris på alla produkter från Copiax och våra samarbetspartners.
  • Priser på låssystem (GO/TO/SO) från alla de stora fabrikaten.
  • Du kan skapa en egen prisfil med de artiklar du arbetar med.
  • Möjlighet att modellera och justera dina utpriser utifrån önskad marginal eller täckningsgrad.
  • Ett sätt att snabba upp din prisimport genom att endast ladda ned förändrade priser.

FUNKTIONER

 

BAS

MEDIUM

PREMIUM

 
Information Exportinställningar      
  Inställning lokal lagring       
  Prefix/Suffix      
Rabattklass Visa rabattklasser, rabatter och antal artiklar  
  Exkludera/inkludera      
  Ändra egen rabatt, påslag och marginal      
  Visa förtjänst      
  Återställa och räkna om      
Produktgrupp Visa produktgrupper och antal artiklar  
  Exkludera/inkludera      
Artikelsök Söka information *1  
  Exkludera/inkludera      
  Ändra rabatt, påslag, marginal, påslagspris och momspris      
  Återställa och räkna om      
  Visa förtjänst och antal      
 Utgångna Söka information *1  
  Exkludera/inkludera      
  Ändra rabatt, påslag, marginal, påslagspris och momspris      
  Återställa      
 Exkludera Söka information      
  Exkludera/inkludera      
 Nettorpris *2 Söka information  
  Exkludera/inkludera      
  Återställa och räkna om      
  Visa förtjänst och antal      
 Egna artiklar *3 Söka information      
  Importera artiklar      
  Kontrollera artikelinformation      
  Bearbeta artikelinformation      
  Lägga till egna rabattklasser      
Prisändring Söka information  
Ladda ner Prisfil inkluderade artiklar (Copiax_Inkl)  
  Prisfil utgångna artiklar (Copiax_Utg)  
  Prisfil exkluderade artiklar (Copiax_Exkl)      
  Prisfil nettoprisartiklar (Copiax_Netto) *2      
  Aktuellt rabattbrev (Copiax_Rabatt.csv)  
  Prisfil för webbshop (Webbshop.csv)  
  Importmall för egna artiklar (Copiax Spinner.xlt) *3      
  Egna artiklar (Copiax_Egna) *3      
  Copiax tidigare prisfil (ART_SE_NY.txt)      
  Prisfil Excel, dagens datum (Prisfil.csv)      
  Semikolonseparerad fil (CSV)  
  Fastbredd (FIX)    
  Datumbaserad info  

*1 BAS kan endast söka artiklar som säljs av Copiax och som inte är INFO artiklar. MEDIUM och PREMIUM kan söka i alla artiklar samt INFO-artiklar

*2 PREMIUM-kunder som har nettopriser kan söka efter nettoartiklar i annat fall så visas inte fliken

*3 Visas endast för PREMIUM-kunder