Hybridsystem Power Series NEO från DSC

 


  • Beprövad teknik
  • PowerG-teknik med upp till 2000 meter trådlös räckvidd

Ett kraftfullt profesionellt SBSC-larmklassat hybridsystem för kommersiella fastigheter.

PowerSeries Neo från DSC är ett så kallat hybridsystem med en kombination av konventionell trådbunden teknik och nyare  trådlös teknik. Systemet är skalbart och kan därmed byggas ut eller minskas vid behov, vilket gör att det passar utmärkt för både företag och exklusiva bostäder där funktion, säkerhet och kvalitet har hög prioritering. 

Flera olika system med 16 och upp till 128 sektioner ger professionella installatörer stor variationsmöjlighet. Ett system kan hantera många installationstyper. Med PowerG-teknik, för trådlösa intsallationer, är driftsäkerheten hög och flexibiliteten stor.  Kommunikation sker över 3G-nätet, vilket också ger möjlighet att ha tillexempel fjärrdiagnostik för systemövervakning och kameradetektorer för bildverifiering hos larmcentral, vid ett larm. Certifierat av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering i Larmklass 2. 

 

Specifikationer

Typ
Hybridsystem
Trådbundet protokoll Corebus
Trådlöst protokoll Power G
Hemautomation  
Kommunikation PSTN och 2G/3G/4G/Ethernet
Programmering DLS5, APP, Manöverpanel
Molntjänst Nej
Bildverifiering larmcentral Ja både larmcentral och APP
Område (antal) 2-8
Sektioner 16-128
Användningsområde Företag och större bostäder
En-godkänt Ja
SBSC-godkänd Larmklass R/1/2
Licenskostnad Nej

 

 

Larmpaket HS2064 TL2803G

 

Följande produkter ingår i PowerSeries NEO

Vill du veta mer eller hitta en lösning som passar just dig? Kontakta oss!