Alla nya produkter ska tillföra kundnytta till vårt befintliga utbud. Vi vill erbjuda kvalitativa produkter som ligger långt fram i utvecklingen och vi strävar efter att hålla ett innovativt men samtidigt kostnadseffektivt sortiment som uppfyller våra kunders behov.

Sida Topp Blilev Ansok2 810X410

Digital försäljning

De produkter som Copiax väljer att ha i sortimentet exponeras och marknadsförs på olika sätt både i vår webbshop och i tryckt format. För att hålla en hög nivå, krävs det att vi har komplett information om alla produkter och bildmaterial. Vi har därför tagit fram en kravspecifikation för detta. Vi kan inte sälja produkter utan säljinformationen, helt enkelt.

Samma tänk som vi

Vi eftersträvar långsiktiga affärsrelationer med våra partners. Innan vi tar in nya leverantörer så genomför vi en utvärdering.

Som första steg behöver du som ny leverantör fylla i ansökan. En bedömning sker sedan baserat på faktorer som finansiell information, eventuella kvalitets- och miljöcertifieringar och övrig prestationsförmåga.