BLI KUND
Vill du bli kund till Copiax?

Är du låssmed/säkerhetsinstallatör så kan du ansöka om att bli kund hos Copiax, kontakta den säljare som tillhör din region.

Christer Gyökeres
Distriktsäljare
Mellansverige/Stockholm

christer.gyokeres@copiax.se
08-740 89 62
0706-84 72 33
Lucas Rindevall
Distriktsäljare
Södra Sverige/Stockholm

lucas.rindevall@copiax.se
08-740 89 16
0708-18 37 89
Håkan Eriksson
Distriktsäljare
Göteborg
/Västra Sverige
hakan.eriksson@copiax.se
08-740 89 68
0706-104910
Henri Granberg 
Distriktsäljare
Västra Sverige/
Mellansverige/Stockholm

henri.granberg@copiax.se
08-740 89 13
0706-44 62 60
Jonas Hellström
Distriktsäljare
Östra Sverige/Stockholm
jonas.hellstrom@copiax.se
08-740 89 32
0706-44 66 62
Martin Cook
Distriktsäljare
Norrland/ Mellansverige
martin.cook@copiax.se
08-740 89 91
070-060 80 02

Elektronik
Erik Eklund
Distriktsäljare
Stockholm
erik.eklund@copiax.se
08-740 89 81
0705-60 44 20

Peter Westerberg
Distriktsäljare
Mellansverige/
Stockholm
peter.westerberg@copiax.se
08-740 89 52
0708- 66 38 77

Nicklas Björn
Distriktsäljare/
Västra Sverige/
Södra Sverige

nicklas.bjorn@copiax.se
08-740 89 74
0705-15 99 60